JARDINERES CORTEN

La xapa «corten» ofereix una oxidació superficial que crea una pel·lícula d’òxid impermeable a l’aigua que impedeix que l’oxidació de l’acer prossegueixi cap a l’interior de la peça. És una acció protectora de l’òxid, no és necessari aplicar cap altre tipus de protecció